Ort


Fakta om Östra Genastorp

Östra Genastorp har 84 invånare. Landarealen är 28 hektar och befolkningstätheten är 298 invånare per kvadrat-kilometer. Källa: SCB 2010-12-31.

Karta över Östra Genastorp