Lokala nyheterFöreningsnytt

Parkeringsplats.

Pressmeddelanden

Mynewsdesk 2015-11-25
Harry Cederquist får Osby kommuns kulturpris
Dragspelaren Harry Cederquist har utsetts till 2015 års kulturpristagare i Osby kommun. Priset kommer att utdelas i samband med kommunfullmäktiges möte den 14 december. Prissumman är på 10 000 kronor.

Mynewsdesk 2015-11-25
Osby kommun planerar och förbereder ankomstboenden för flyktingar
Osby kommun planerar och förbereder för att inom kort kunna öppna tillfälligt boende för flyktingar, så kallat ankomstboende. Utifrån den ansträngda situationen i Sverige när det gäller mottagandet av flyktingar, har kommunen blivit ombedd av Migrationsverket att ordna lokaler som inom kort kan användas för tillfälliga boenden för flyktingar. Här vill Osby kommun ta sitt ansvar och hjälpa till.

Mynewsdesk 2015-11-20
Energieffektivt designfönster - Design Concept 106
I detta nya designfönster livar karm och båge på både insida och utsida. I övrigt har fönstret samma höga prestanda som Ekstrands EC/90 med bland annat trippla tätningslister. Ett designfönster för modern arkitektur där fasta och öppningsbara enheter har samma optik.

Mynewsdesk 2015-10-14
Stora satsningar på förskolan i Socialdemokraternas budgetförslag
Trots begränsade ekonomiska förutsättningar innehåller Socialdemokraternas budget för 2016 och flerårsplan i Osby kommun, flera viktiga satsningar. Blnad annat nybyggnation av 12-15 nya förskoleavdelningar, färdigställande av industrispår och satsningar på personal inom skola och äldrevård.

Mynewsdesk 2015-10-13
Pressinbjudan: Information om Socialdemokraternas budget i Osby kommun 2016
Osby kommun bjuder in till presskonferens med kommunstyrelsens ordförande, Marika Bjerstedt Hansen (S). På presskonferensen kommer budgetberedningens förslag till budget 2016 och flerårsplan 2017-18 kortfattat gås igenom. Det är den första budget Socialdemokraterna lägger den här mandatperioden. Budgetförslaget delas ut vid presskonferensen och det ges tillfälle för intervjuer efter genomgången.

Mynewsdesk 2015-10-12
Osby kommun ber om offert för korrigering av tätortsgräns
För att rätta till de problem som uppstått med tätortsgräns i samband med utbyggnaden av fiber- och bredbandsstrukturen i kommunen, har Osby kommun bett fiberleverantören IP-Only om en offert för att korrigera den avtalade tätortsgränsen.

Mynewsdesk 2015-08-17
?Ashtangayoga och mindfulness med Andrew Julian i Osby
I höst presenterar Medborgarskolan i Osby två nyheter: ashtangayoga och mindfulness meditation. Kurserna har en positiv hälsoeffekt i form av ökad kroppskännedom, nedvarvning, smidighet och ger en avstressande effekt.

Mynewsdesk 2015-07-08
Nordöstra Skånes bästa äldrekommun
?Bäst i nordöstra Skåne, en femte plats jämfört med hela Skåne och på plats 31 i Sverige. Det är Osby kommuns placering i Pensionärernas riksorganisations (PRO) senaste "äldrebarometer", en undersökning där man rankar hur äldrevänliga landets kommuner är.

Mynewsdesk 2015-06-25
Osby kommun lanserar felanmälan i mobilen
Från och med idag kan Osbybor, via en app i sin mobiltelefon, enkelt anmäla fel som de upptäcker i kommunen. Med några enkla knapptryck får kommunens tjänstemän allt de behöver för att åtgärda de brister kommuninvånarna upptäckt. Samtidigt lanserar Osby kommun en enkel och samlad tjänst för alla synpunkter och klagomål.

Mynewsdesk 2015-06-12
Naturbruksgymnasiet i Osby och Önnestadsgymnasiet inleder samarbete
I dagarna blev det klart att Naturbruksgymnasiet i Osby och Önnestadsgymnasiet, som ägs av Hushållningssällskapet Skåne, ska utreda möjligheterna till ett närmare samarbete i framtiden.