Ort


Fakta om Killeberg

Killeberg har 627 invånare. Landarealen är 105 hektar och befolkningstätheten är 536 invånare per kvadratkilometer. Källa: SCB 2018-12-31.

Karta över Killeberg