Ort


Fakta om Östra Genastorp

Östra Genastorp har 79 invånare. Landarealen är 38 hektar och befolkningstätheten är 208 invånare per kvadrat-kilometer. Källa: SCB 2015-12-31.

Karta över Östra Genastorp