Media

Branden på Vakö myr

I juli 1992 brann det på Vakö myr som ligger norr om Hökön, på gränsen mellan Skåne och Småland. Räddningsstyrkor från hela Sydsverige bekämpade branden som fick mycket uppmärksamhet i media. Räddningstjänster från 46 kommuner och över 1 000 personer jobbade med släckningen. I videon ovan visas hur myren såg ut 2012, 20 år efter branden.

Vakö myr är sedan 1998 ett naturreservat med en areal på cirka 13 kvadratkilometer. Den öppna ytan är cirka 6 kvadratkilometer. Fram till ungefär 1960 producerades här bränntorv och som mest höll 500 personer på med torvproduktionen. På torget i Hökön står en minnessten över de män, kvinnor och barn som jobbade på myren.