Media

Dammraset i Hästberga

En damm vid Brittedals kraftverk i Hästberga brast den 7 november 2010 vilket orsakade stor förödelse. Gårdar, ängar och skogsmarker översvämmades när över en miljon kubikmeter vatten forsade ut. En bro på väg 1944 mellan Osby och Verum totalförstördes. Några bostäder fick evakueras men inga människor kom till skada vid olyckan.

En stor insats krävdes efter olyckan och räddningstjänsterna från Osby och Hässleholm, ambulanser och poliser fanns på plats. Helikopter och flygplan användes för att överblicka skadornas omfattning.

Hästberga ligger väster om Osby vid Helge å, strax utanför kommungränsen. Området är populärt bland både kanotister och vandrare. Det var en kanotist som larmade räddningstjänsten när vallen rämnade och det kan nämnas att Skåneleden gick uppe på den raserade vallen!

Kraftverket har stor påverkan på Osby eftersom både Skeingesjön och Osbysjön får sitt vatten från Helge å. Dessutom används ytvattnet från Skeingesjön till dricksvattenförsörjningen i Osby tätort.