Lokala nyheterLokala föreningsnyheterPolisen Skåne

Osby kommunhus.

Nyheter från Osby kommun

Osby kommun 2020-10-22
Kraftig ökning av covid-19 i Skåne
Just nu sker en oroväckande kraftig ökning av covid-19-fall i Skåne. Det är oerhört viktigt att alla invånare följer rekommendationerna och gör sitt yttersta för att minska smittspridningen....

Osby kommun 2020-10-20
Arbete på vägarna Norra infartsgatan 21 och Hjärtasjövägen
Under denna vecka pågår skogsavverkning på Hjärtasjövägen i Lönsboda och grävning av belysningsstolpar på Norra infartsgatan i Osby....

Osby kommun 2020-10-20
Klart för utökad räddningssamverkan med Hässleholm och fastighetsköp till nytt äldreboende
Nu står det klart att Osby kommuns räddningstjänst ska ingå ett civilrättsligt avtal med Hässleholm och att kommunen ska köpa Junesco -fastigheten till det nya äldreboendet i Lönsboda . Det beslutade kom...

Osby kommun 2020-10-19
Nya riktlinjer för dig som bor med någon som är smittad av covid-19
Bor du med någon som har konstaterad covid-19-smitta? Nu har de nya rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten börjat gälla i Skåne. Rekommendationerna innebär att personer som bor med någon som har bekräftat fall av c...

Osby kommun 2020-10-19
Välkommen Daniel Landin (S), nytt oppositionsråd
I början av sommaren stod det klart att Daniel Landin (S) skulle axla manteln som oppositionsråd efter Marika Bjerstedt Hansens (S) avgång. I september tillträdde han den nya posten – nu delar han med sig av sina tankar ...

Osby kommun 2020-10-16
Osby kommun tar viktiga steg på väg mot fossilfria transporter
Under hösten rullar satsningen på fossilfritt drivmedel i kommunens fordonsflotta vidare. 30 procent av det fossila drivmedlet i kommunens verksamheter har sedan tidigare ersatts med förnybart. Nu kommer elbilarna!...

Osby kommun 2020-10-16
Webbsändning av kommunfullmäktige den 19 oktober
Kommunfullmäktiges sammanträde måndag den 19 oktober sänds direkt via Osby kommuns Youtube-kanal....

Osby kommun 2020-10-15
Vård- och omsorgscollege Skåne Nordost på turné
Vecka 42 är den nationella vård- och omsorgscollegeveckan, som är till för att uppmärksamma vård- och omsorgsyrket. Två representanter från Osby kommun leder denna vecka i Skåne Nordost, Regina Bendz, enhetschef på äldre...

Osby kommun 2020-10-12
Sista chansen att delta i medborgarundersökningen 2020
Är du en av de 800 utvalda kommuninvånarna som har fått hem enkäten? Då är det dags att fylla i den nu, om du inte redan har gjort det. Ta chansen att vara med och utveckla kommunen!...

Osby kommun 2020-10-08
Lämna dina synpunkter om tillgängligheten på kommunens webb
Den 23 september i år höjdes kraven på offentliga verksamheters tillgänglighet på webben. Den nya svenska lagen ”Lagen om tillgänglighet till offentlig digital service” bygger på ett EU-direktiv som syftar till ökad digi...